مهارت های ما

تیم حرفه ای ها

دستور العمل خاص

هر روز ، بیش از 11 میلیون مهمان از رستوران های FoodMood در سراسر جهان بازدید می کنند.

پخت سریع

هر روز ، بیش از 11 میلیون مهمان از رستوران های FoodMood در سراسر جهان بازدید می کنند.

تجربه ناهار خوری

هر روز ، بیش از 11 میلیون مهمان از رستوران های FoodMood در سراسر جهان بازدید می کنند.

تیم ما

با متخصصان ما ملاقات کنید

راشل ری

بشقاب پرنده

گوردون رامسی

سرآشپز سس

از چستر

سرآشپز کباب

نینا مایکل

سرآشپز کباب
0 +

همبرگر در ساعت

0

متخصصان ماهر

0 +

هر روز سفارشات

0 +

فنجان قهوه

همیشه بهترین

اخبار برگر را بخوانید